Vertrouwenspersoon TTV Irene en NTTB

Overal in het nieuws, in talkshows en andere media domineert het gegeven van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Sindsdien delen mensen hun ervaringen en ligt er minder taboe op het zwijgen over dergelijke ervaringen. Onderzoek wijst uit dat hier in elke sector sprake van is.

Dingen die gezegd of gedaan worden kunnen als grappig of nietszeggend bedoeld zijn, maar toch anders overkomen op iemand. Wanneer je opmerkingen of gedrag als onprettig ervaart dan kan dat heel vervelend zijn. Bij TTV Irene hopen we dat, indien je bij de club zo’n ervaring hebt opgedaan, je dit dan meldt bij de vertrouwenspersoon.

Het is lastig als je met zulke ervaringen rondloopt, want zomaar even op de clubleiding afstappen kan heel moeilijk zijn. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alles wat besproken wordt, valt onder geheimhouding. Samen bespreek je de situatie en mogelijke vervolgstappen. Zo kunnen we als sportieve organisatie er blijvend voor zorgen dat mensen zich gehoord en gezien voelen en kunnen we paal en perk stellen aan eventueel grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenspersoon bij TTV Irene is Danielle van der Peet – van den Hurck en zij is bereikbaar op nummer 06-23818007 of via mail op d.vanderpeet@inter.nl.net.

Je kunt ook, als je dat prettiger vindt, meteen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Nederlandse tafeltennisbond: Liesbeth van der Meer 06-36121487. Meer informatie hierover vind je hier.