Vertrouwenspersoon TTV Irene en NTTB

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met onwenselijke druk uitgeoefend door gezagsverhouding, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten en discriminatie en die hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft of die over een concreet incident een gesprek wil, dit geldt voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur, etc. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en zal ten alle tijden de melder integer te gemoed treden, zorgvuldig handelen en waar nodig de privacy van de melder beschermen.

Vertrouwenspersoon TTV Irene

De vertrouwenspersoon van Tafeltennisvereniging Irene is Daniëlle van den Hurk-van der Peet. Zij heeft in haar dagelijkse werkzaamheden al de nodige ervaring als vertrouwenspersoon op een scholengemeenschap. Mochten er dingen zijn gebeurd op de vereniging waarover je met iemand wilt praten, dan kun je haar altijd bellen op 06-23818007 of mailen via d.vanderpeet@inter.nl.net. Zij reageert zo spoedig mogelijk zodat er gekeken kan worden wat er aan jouw situatie gedaan kan worden.

Vertrouwenspersoon NTTB

Je kunt ook, als je dat prettiger vindt, meteen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Nederlandse tafeltennisbond: Liesbeth van der Meer 06-36121487. Meer informatie hierover vind je hier.