Huisregels

Bij tafeltennisvereniging Irene kennen we de volgende huisregels:

  • Het is verboden om de sportvloer met schoenen met zwarte zolen en/of afgeefbare zolen, buitenschoenen en binnenschoenen die men buiten heeft gedragen te betreden. Men kan dan alleen over het looppad aan de zijkant gebruik maken.
  • Het is verboden om buitenrolstoelen op de sportvloer te gebruiken.
  • Indien men een uitgeklapte tafeltennistafel wil verplaatsen dan dient men dit altijd met twee personen te doen door deze aan beide klanten op te tillen. Let hierbij op het netje.
  • Alle materialen dient men op te pakken en niet te verschuiven zoals onder andere scheidsrechtertafels en omheiningen.
  • Het is verboden om in de zaal breekbare materialen te gebruiken zoals glas en porselein.
  • Het is verboden in de zaal te eten. Dranken zijn wel toegestaan mits in bidon, plastic flesje of andere afsluitbare drinkmogelijkheden. Voor etenswaren en dranken kan je terecht in onze kantine.
  • Het is niet toegestaan meubilair uit de kantine in de sportzaal te gebruiken.
  • Het is niet toegestaan om te roken in de gehele accommodatie (entree, sporthal, kleedkamers, toiletten, kantine en overige ruimten).

Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om op deze huisregels toe te zien en anderen hierop te wijzen. Misbruik van deze regels wordt niet getolereerd en hiervoor zullen sancties opgelegd worden.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om vrijstelling voor bepaalde regels te geven voor bepaalde groepen sporters en/of evenementen. Voor meer informatie hierover kan men terecht bij het bestuur.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Bestuur TTV Irene