Omdat regels er nu eenmaal bijhoren

Huishoudelijk Reglement en Statuten
Net als elke andere vereniging hebben wij ook een aantal regels waaraan eenieder zich dient te houden. Deze regels zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van TTV Irene. Naast dit Huishoudelijk Reglement zijn er Statuten opgesteld bij de oprichting van de vereniging. Deze Statuten zijn de ‘grondbeginselen’ van TTV Irene.

Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten zijn voor alle leden in te zien. Vraag ernaar bij één van de bestuursleden.