Vertrouwenspersoon TTV Irene

De vertrouwenspersoon van TTV Irene is iemand die je kan benaderen bij problemen rondom zaken als:

  • Gedrag waarbij er onwenselijke druk wordt uitgeoefend door gezagsverhouding
  • Seksueel onbehoorlijk gedrag
  • Discriminerend gedrag
  • Pestgedrag

De vertrouwenspersoon en eventueel geïnformeerde bestuursleden zullen ten alle tijden de melder integer te gemoed treden, zorgvuldig handelen en waar nodig de privacy van de melder beschermen.

Vertrouwenspersoon

Naam: Daniëlle van den Hurk-van der Peet
E-mail: d.vanderpeet@inter.nl.net