Receptie 75 jaar

Op zaterdag 12 mei vond de Receptie plaats ter ere van ons 75 jarig jubileum. Er waren verschillende leden, andere verenigingen, oud bestuursleden, afgevaardigden van de gemeente, de afdeling Zuid-West en de TTL aanwezig. Er werd stil gestaan bij dit heugelijke feit door o.a. speeches van de voorzitter van Irene (Jan Hendriks) en de voorzitter van Luto (Eardly v/d Geld). Er werd teruggeblikt op het verleden en vooruit gekeken naar de toekomst.

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar komst en de vrijwilligers voor de helpende handjes.

De foto’s vind je hier.

Het bestuur