Kampioenen huldiging

De Kampioensteams worden gehuldigd tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 mei.