Beste leden, relaties, vrienden en andere lezers,

Het zijn op het moment trieste tijden voor mensen over de gehele wereld. De uitbraak van het corona-virus heeft inmiddels geleid tot het overlijden van duizenden personen en het einde is nog niet in zicht.

Brabant is in Nederland de hardst getroffen provincie. Hoewel we nog geen berichten hebben gekregen dat hierdoor onder onze leden ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen, is het toch niet ondenkbaar dat er in uw naaste omgeving mensen door het virus zijn geïnfecteerd. Wel is bekend dat er mensen binnen onze club en bij bevriende tafeltennisverenigingen zijn overleden vanwege andere medische oorzaken. Daarom wensen wij iedereen die met een dergelijk verlies te maken hebben gekregen of gaan krijgen veel sterkte toe. Wij hopen dat, mochten er naasten van u besmet zijn geraakt met dit virus of hiermee zullen raken, zij hiervan spoedig en volledig zullen herstellen. Ook leden die op andere manieren door het virus geraakt worden, wensen wij veel sterkte toe.

Op 10 maart heeft TTV Irene zijn deuren gesloten voor alle sportactiviteiten. Niet veel later maakte de overheid kenbaar dat deze maatregel voor heel Nederland werd ingevoerd. Niet alleen de sportwereld, maar bijna alle andere sectoren worden hierdoor geraakt en het einde daarvan is nog niet in zicht.

Hoewel er signalen zijn dat al deze maatregelen effectief zijn en dat de piek is bereikt, kan niemand voorspellen hoe de komende periode zal verlopen. Het bestuur van TTV Irene zal zich in ieder geval houden aan de beperkingen die de overheid ons oplegt. Ook overkoepelende sportorganisaties zoals het NOC-NSF en de NTTB bepalen, mede door hun advies en beslissingen, wat TTV Irene de komende periode kan en gaat doen.

Vast staat is dat de reguliere tafeltenniscompetities zijn gestopt en deze worden ook niet meer uitgespeeld. Het is dus nog even afwachten wanneer en op welke wijze we de sportactiviteiten bij onze vereniging kunnen hervatten. We zullen u te zijner tijd daarover inlichten. Ook de geplande ALV in mei zal om deze reden worden verschoven en mogelijk pas in oktober plaatsvinden.

Natuurlijk heeft deze situatie ook invloed op de financiën van TTV Irene.
De opbrengst van onze kantine zal dit jaar ruim lager uitvallen. Hier staat tegenover dat de kosten voor energie en water lager zullen zijn en ook de uitgaven aan vergoedingen voor trainers en vrijwilligers minder zullen zijn. Uiteraard is de duur van deze periode van sluiting in grote mate bepalend voor wat de financiële schade voor de vereniging zal zijn. De verwachting is dat, indien na de zomervakantie veel van onze activiteiten weer kunnen worden opgepakt, deze schade beperkt zal blijven.

We hopen de volgende keer dat we weer informatie verstrekken, het een positief bericht zal zijn waarin we kunnen melden dat we weer open gaan. Tot die tijd wensen we iedereen veel sterkte toe en hopen dat jullie de ellende die zovelen nu ondervinden bespaard zal blijven. Mochten jullie in die tussentijd nog vragen hebben, dan kunnen jullie je wenden tot een van onze bestuursleden.

Sportieve groeten,
Bestuur TTV Irene