De algemene ledenvergadering 2022 is op dinsdagavond 9 mei 2023.

Met sportieve groet,
Bestuur TTV Irene